Keresés
Close this search box.

ÁSZF


Általános
Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés
nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési
adatok bizonyítják), ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem
minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.
A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő
kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján
(agopen.hu ) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan
elérhető (és letölthető, bármikor kinyomtatható.

Definíciók:

Felhasználó: Bármely
természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe
veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

Fogyasztó: Olyan
Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén
kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: A
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Szolgáltató:  Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást
nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet,
aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

1.
SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Szikkim Kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye):  1034 Budapest San marco utca 51. III/1
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@agopen.hu 
A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma:
A szolgáltató adószáma: 26716516-2-41
A szolgáltató telefonszáma: +36 30 361 70 19
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Tárhely.Eu Kft., +36 1 789-2-789, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Adószám: 4571332-2-42

2.
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1.   
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére
a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
(Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.
Speciális termékekre a vonatkozó ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadók.
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is
irányadók.

2.2.   
A jelen ÁSZF 2024. január 29. napjától hatályos és visszavonásig hatályban
marad. A jelen ÁSZF módosításait a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve
a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti.
A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak
nincs visszaható hatálya.

2.3.   
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete
és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése,
elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása
nélkül.

2.4.   
Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóhoz nem köthető, a Szolgáltató
által nem üzemeltetett más weboldalon közzétett termékek adás-vételével kapcsolatban.

3.
REGISZTRÁCIÓ / VÁSÁRLÁS

3.1.  
A szolgáltatás igénybevétele/megrendelése/előfizetése során megadott valótlan,
vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződést az
arra jogosult fél a bíróság előtt megtámadhatja. Az eredményes megtámadás (pernyertesség)
következtében a szerződés a megkötésének időpontjától érvénytelenné válik, vagy
ha az más szerződést leplez, a felek jogait és kötelezettségeit a leplezett szerződés
alapján kell megítélni.

3.2.   
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű
felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy
a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt
adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba. 

3.3.   
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó
a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak
felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon).

4.
MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS ÁRAK

4.1.   
A megjelenített termékek a webáruházból online (bizonyos esetekben telefonon)
rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők,
bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os áfát, illetve, ha a Szolgáltató
áfa mentesen számláz, az árak a fizetendő összegek), azonban nem tartalmazzák a
szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat. Külön csomagolási költség -nem kerül
felszámításra, kivéve ha a Felhasználó dísz-, vagy egyéb speciális csomagolást kér.

4.2.   
A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását,
a termékekről fotót jelenít meg (ha lehetséges).

4.3.   
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Szolgáltató az akciós
árak meghatározásakor jogszerűen jár el, megfelelve a termékek eladási ára és egységára,
továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009.
(I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szabályainak.

4.4.  
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház
felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor
a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége
van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást,
amelynek ismeretében Felhasználónak joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot.
Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses
akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével
jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben,
azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat,
abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből
jogok és kötelezettségek fakadnának.
5.
RENDELÉS MENETE

5.1.   
Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba.

5.2.   
Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3.   
Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor
megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.4.   
Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt
termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.
Mennyiség véglegesítéséhez a „+,-” ikonra kattint Felhasználó.

5.5.   
Felhasználó megadja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot,
melynek típusai a következők:

5.5.1.   
Fizetési módok:

Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató
webshop átvételi pontján vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő
átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a
Szolgáltató webshop átvételi pontján vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen
fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban
(HUF) van lehetőség.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt
termék futárszolgálattal, vagy csomagpontra kerül kiszállításra, lehetőség van arra,
hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak, vagy a csomagponton teljesítse
készpénzben, vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek
ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles
átutalni. A felhasználót külön e-mailben is tájékoztatják az utalás összegéről.  Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását
követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő
átvételére.

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége
van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe
vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

5.5.2.   
Szállítási módok

Magyar Posta

A Házhozszállítás – Posta szállítás esetén a a megrendelt termékek kiszállítását a Magyar Posta Zrt. végzi a rendelés visszaigazolását követő 2-10 munkanapon belül.

A Házhozszállítás – Posta szállítás díja bruttó 4990 Ft (Posta szállítási díja bruttó 1990 Ft + bruttó 3000 Ft postára adás költség)


GLS Futárszolgálat

A házhozszállítás szállítási költsége Magyarországra nettó 2500 Ft, utánvét díja 1200 Ft (maximum 499.000 Ft vásárlási összegig).


5.6.   
Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az
áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve
módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően
még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

5.7.   
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján
minden költséget tartalmaz. Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján köteles a csomagot
késedelem nélkül, lehetőleg a kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken,
csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni,
sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Amennyiben a Felhasználó nem vizsgálja
át a csomagot, szerződésszegést követ el, és viseli az ezzel való következményeket
(a termék állapotának bizonyításának nehézsége). A termék(ek) kézbesítése munkanapokon
történik 8-17 óra közötti időszakban.

5.8.   
Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelem” gombra kattintva
tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott
adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti
felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.9.   
Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége
keletkezik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által adminisztrációs
hiba miatt, tévesen 0 Ft-tal feladott csomag ellenértékét 365 napig jogosult követelni
a Felhasználótól.

5.10.   
Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása
előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt
adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére,
illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza,
úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni
a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, vagy megnyomja a „+,-” gombot. Amennyiben
törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés”
gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a
bevitt adtok javítására/törlésére.

5.11.   
Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást
kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított,
a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán
belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses
kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő
a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé
válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért
nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja
során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.12. Helyettesítő termék vásárlása esetén
részösszeg visszautalásra van lehetőség, amennyiben a fogyasztó az online kártyás
fizetést választotta. Minden más esetben számlaszám szükséges, melyre a visszautalás
megtörténik.

6.
A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1.   
A megrendelések feldolgozása a beérkezések sorrendjében munkanapokon, munkaidőben
történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség
a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt
követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben
elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2.  
Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 2-15
munkanapon belül.

6.3. 
Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására,
a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

6.4.   
Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog
vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő
vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a
fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg,
feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

6.5.   
A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni.
Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

6.6.   
A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni,
ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél
fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

6.7.   
Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti,
mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót
haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul
visszatéríteni, továbbá Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a Felhasználó érvényesítse
a hibás teljesítés esetére a jogszabályban biztosított egyéb jogait.

6.8.   
Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó
nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termék(ek)et (fizetési módtól
függetlenül) szerződésszegést követ el, pontosan a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése szerint
késedelembe esik.

Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató a megbízás
nélküli ügyvitel szabályai alapján  – amennyiben
nem jelzi a Fogyasztó az elállási szándékát (és nem tesz nyilatkozatot, hogy át
kívánja-e venni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez kapcsolódó tárolás
szokásos költségét és a szállítási költséget (ha van az utánvét díját) (oda-vissza)
is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.

Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét,
hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei
segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési
meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

7.
ELÁLLÁS JOGA

7.1.   
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztót indokolás nélküli elállási
jog illeti meg.

 A
fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés
esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes
termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék
esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon
belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól
eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül
gyakorolhatja.

 Ha
a Szolgáltató a jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő
tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy
a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon
belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás
közlésétől számított 14 nap.

7.2.   
A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű
nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében
meghatározott nyilatkozat-minta útján.

7.3.   
Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14
nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól
eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

7.4.   
Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.5.   
A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató
nem vállalta e költség viselését.

7.6.   
Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának
költségén kívül más költség nem terheli.

7.7.   
Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék
esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak
elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7.8.   
A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a.   
a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének
teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b.    olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében,
amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási
jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c.    romlandó vagy minőségét rövid ideig
megőrző termék tekintetében;
d.    olyan zárt csomagolású termék tekintetében,
amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem
küldhető vissza;
e.    olyan termék tekintetében, amely jellegénél
fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
f.    olyan alkoholtartalmú ital tekintetében,
amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól
függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak
meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik
napot követően kerül sor;
g.    olyan vállalkozási szerződés esetében,
amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős
javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
h.    lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel,
valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást
követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
i.    hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében,
az előfizetéses szerződések kivételével;
j.    nyilvános árverésen megkötött szerződések
esetében;
k.    lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra
irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős
tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben
meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
l.    a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális
adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével
kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott
annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási
jogát.

7.9.   
Szolgáltató a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul,
de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül
visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget,
ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ugyanakkor a Szolgáltatót
visszatartási jog illeti meg.

7.10.   
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési
mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából
kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.11.   
Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől
való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított
14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

7.12.   
Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot
megküldenie 14 napon belül.

7.13.   
Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt
visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek
minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.14.   
A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

7.15.   
A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket,
amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő
szállítási mód választásából adódik.

7.16.   
A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta
az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy
azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.17.   
Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti
Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt nyilatkozat
segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő
jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő
jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. A megrendelt terméket postai
úton, személyesen, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó
a Szolgáltató részére.

7.18.   
A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

7.19.   
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.20.   
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.21.   
Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban
található elérhetőségeken.

7.22.   
Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztónak minősülő
Felhasználókat illeti meg.

7.23.   
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki
a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7.24. 
(Csak akkor alkalmazandó, ha Szolgáltató szolgáltatást is nyújt az értékesítés
mellett.) Ha a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a távollévők
között kötött szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig
teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A Fogyasztó
által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás
adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja,
hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget
a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján
kell kiszámítani.

7.25.   
Elállási jog gyakorlásának a menete:

7.25.1.    Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási
joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

7.25.2.    Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát,
amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási
nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot
elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát,
emailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.

7.25.3.    A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt
terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának
közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, vagy szolgáltató részére átadni.
A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi
a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási
jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

7.25.4.    A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó
részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált
legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.25.5.    Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes
termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék,
illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek
vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

8.
JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Hibás teljesítés

Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás
a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított
minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a jogosult a hibát
a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában
ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben
semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó
rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el.

Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv
szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan
személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár
el.

Kellékszavatosság

8.1.   
Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése
esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2.   
Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi
kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve,
ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy
a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel
járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti
az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől
is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés
költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás
adott okot.

A Fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés
súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az
adásvételi szerződést megszüntetni, ha

a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást
vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem végezte el a
leszerelést és az újbóli üzembe helyezést, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé
tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel,
annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy
azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi
indokolttá; vagy

d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé
tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn
belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut
szerződésszerűvé tenni.

Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva
kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása,
hogy a hiba jelentéktelen.

A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó
részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani
mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével
és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének
elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor
a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés
teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés
esetén a vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét.
Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet
az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt –
üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség
magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy
kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek
viselését.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos,
ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó,
valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére
vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó
döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés
alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében
a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a
Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg,
de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti,
ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő
árukat tartsa meg.

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes
egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében
szünteti meg, úgy

a) a Fogyasztónak a vállalkozás költségére
vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut; és

b) a vállalkozásnak haladéktalanul vissza
kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat,
amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

8.3.   
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles
a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől
számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a
szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás vagy használt termékek
esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
(Lejárati idővel rendelkező termékek esetében a kellékszavatosság a lejárati idő
végéig érvényesíthető).

Ha a digitális elemeket tartalmazó
áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás
meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik,
a vállalkozás felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással
kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos
szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy

b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos
szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt

következik be vagy válik felismerhetővé.

8.4.   
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti
kellékszavatossági igényét.

8.5.   
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben
a Felhasználó fogyasztónak minősül)?

A teljesítéstől számított 1 éven belül a
kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele,
ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető
vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Felhasználó
köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában
is megvolt.

Termékszavatosság

8.6.   
Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó
– választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7.   
Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó
kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8.   
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg
a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem
rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9.   
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a
termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti.
E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10.   
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági
igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó
dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági
igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

8.11.   
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége
alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül
termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított
részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás (új tartós fogyasztási cikkek esetén)

8.12.   
Milyen esetben élhet Fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási
cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó Fogyasztónak minősül.

8.13.   
Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot
meg nem haladó
eladási ár esetén 1 év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250
000 forintot meg nem haladó
eladási ár esetén 2 év,

c) 250 000 forint eladási ár felett
3 év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó
részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja
végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Amennyiben a Fogyasztó a fogyasztási cikket
az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő
kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása
szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás
által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása
szerint

 1. kijavítást
  vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése
  lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével
  összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve
  a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát
  és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. az ellenszolgáltatás
  arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett
  a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (…) nem
  tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő
  érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs
helye.

Törekedni kell a 15 napra

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének
eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a alapján a Szolgáltatónak
törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon
belül
elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja,
akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere
várható időtartamáról
. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén,
elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon
történik.

Ha kiderül, hogy nem javítható a termék

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási
cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást
nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése
hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni.
Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat
8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha negyedszer is elromlik a termék

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási
cikk 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – ha a Fogyasztó
nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja a fogyasztási
cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató
köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk
kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül
a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha nem sikerül 30 napon belül kijavítani

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási
igény Szolgáltató részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a
Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket
a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni.
Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat
a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon
belül a Fogyasztó részére visszatéríteni
.

8.14.   
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól
csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után
keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági
és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Fogyasztót a jótállásból fakadó
jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül
megilletik.

8.15.   
Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható
élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

8.16.   
Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan
károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből,
túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve
egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

8.17. 

A Szolgáltató nyílt forráskódú szoftverek (jellemzően: AgOpenGPS) használatához értékesít alkatrészeket, ezért felelőssége nem terjed ki a szoftverek hibáira és az esetlegesen ebből fakadó káreseményekre, a szavatossági felelősség csak a fizikai alkatrészek helyes működésére vonatkozik. 

8.18.   
Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe
helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató
köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza.

9.
A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

(FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

9.1.   
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet
rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2.   
A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával,
vagy akár csak nyugtával).

9.3.   
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót
terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4.   
A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről
jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5.   
A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére
kell bocsátani.

9.6.   
Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről
annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása
esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről
is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

9.7.   
A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8.   
A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést
legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama
a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles
a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról
. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes
hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására
alkalmas más módon történik.

10.
VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1.   
Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.
Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes
magatartást saját maga követte volna el.

10.2.   
Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné
válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét
nem érinti.

10.3.   
Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja,
a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen
jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén
érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat
valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról,
hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4.   
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10.5.   
Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását
is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók
kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában
az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26.
§ (1) bekezdése alapján a Fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás
ügyekben az alperes (Fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan
illetékes.

10.6.   
Szolgáltató a webshopban található termékekhez  való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő
általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével
vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

10.7.   
Szolgáltató  – az általa elfogadott
fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre
a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési
számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével
vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának
helyével kapcsolatos okok miatt.

10.8.   
Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye
vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással
és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK
és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

11.
PANASZKEZELÉS RENDJE

(FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

11.1.   
Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő
teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen
panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát
a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2.   
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.
Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása
nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3.   
Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban írásban érdemben
igazolható módon megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító
álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati
példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre
bemutatja.

11.4.   
Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy
békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint (általános alávetési
nyilatkozatot Szolgáltató nem tett):

11.5.   
A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint
a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok

11.6.   
A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni,
melyek elérhetőségét itt találja:

Baranya Vármegyei Békéltető
Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu;
kerelem@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető
Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532;
(70) 702-8403

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Vármegyei Békéltető
Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

Honlap cím: www.bmkik.hu

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871
(folyamatban lévő ügyek)

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Vármegyei
Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Vármegyei Békéltető
Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér
4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu;
fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető
Testület

Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty
u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Vármegyei Békéltető
Testület

Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.

Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax
száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gondos István

Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei
Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III.
emelet

Telefonszáma: (20) 373-2570

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

Honlap cím: https://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

Komárom-Esztergom Vármegyei
Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Vármegyei Békéltető
Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

Honlap cím: www.nkik.hu

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Vármegyei Békéltető
Testület

Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint
u. 25. IV/2.

Telefonszáma: +36 1 792 7881

Elnök: Dr. Koncz Pál

Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Vármegyei Békéltető
Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046       

Elnök: Dr. Csapláros Imre

Honlap cím: https://www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Vármegyei Békéltető
Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu;
kamara@tmkik.hu

 

Vas Vármegyei Békéltető
Testület

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Honvéd tér
2.

Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645;
(30) 956-6708

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Vármegyei Békéltető
Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Vármegyei Békéltető
Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

Holap cím: www.bekelteteszala.hu

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

11.7.   
A  békéltető testület hatáskörébe tartozik
a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli
rendezése. A  békéltető testület feladata,
hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése
céljából egyezség létrehozását a  felek között,
ennek eredménytelensége esetén az  ügyben
döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű,
gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető
testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető
jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.8.   
Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon
átnyúló fogyasztói jogvita esetén – az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi
szabályok figyelembevételével – valamennyi vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és
iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.

11.9.   
A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot.
A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság
rendszerében, ide kattintva. Ezt követően
pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül,
amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

11.10.   
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség
terheli. A békéltető testületi eljárást a Szolgáltató igénybe veszi. Ennek keretében
köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson
egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben
a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet
működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége
a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására
terjed ki.

11.11.   
Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás
nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége
van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi
információkat kell feltüntetni:
•    az eljáró bíróságot;
•    a feleknek, valamint a felek képviselőinek
nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
•    az érvényesíteni kívánt jogot, az annak
alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
•    azokat az adatokat, amelyekből a bíróság
hatásköre és illetékessége megállapítható;
•    a bíróság döntésére irányuló határozott
kérelmet .
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek
tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

12.
SZERZŐI JOGOK

12.1.  Miután a https://agopen.hu, , mint weboldal szerzői
jogi műnek minősül, tilos a agopen.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely
részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése,
más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése
a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Felhasználó az ÁSZF-et és az adatkezelési
tájékoztatót ugyanakkor bárminemű feltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat
bármely formában tárolhatja.

12.2.   
A https://agopen.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot
átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással
lehet.

12.3..   
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére,
a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes
reklámfelületeire.

12.4.  
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás
esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000
Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató
közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra
hárítja. 

13.
ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető
a következő oldalon: https://agopen.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/


BUDAPEST, 2024. június 18.

 

 

Elállási
nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék
esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Szikkim
Kft 1034 San marco utca 51. III/1 info@agopen.hu , +36 30 361 70 19

 

Alulírott kijelentem hogy
gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére:

 

Megrendelés időpontja /átvétel
időpontja:

 

Fogyasztó(k) neve:

 

Fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása
(kizárólag írásban történő értesítés esetén):

 

Dátum: